Általános tudnivalók

A Ráday Könyvtár a Ráday Gyűjtemény legnagyobb részintézménye; nyilvános könyvtár. Állományunk megközelítően 150.000 kötet. Különgyűjtemények: Ráday-műemlékkönyvtár, RMK-állomány, Benda Kálmán-gyűjtemény, Folyóirattár, Kézirattár.

Gyűjtőkörünk: református, illetve protestáns teológia; a humán tudományok szakirodalma; a határokon túli magyarságra vonatkozó irodalom.

Szolgáltatásaink: kölcsönzés (a védett állományrészek kivételével); olvasóterem; fénymásolás.

Könyvtárhasználati Szabályzat letöltése (.pdf) >>