A Ráday Gyűjtemény Könyvtárának küldetésnyilatkozata

A Ráday Gyűjtemény Könyvtárának hivatása és legfontosabb kötelessége a Dunamelléki Református Egyházkerület, valamint a Károli Gáspár Református Egyetem karainak szolgálata.

Nyilvános könyvtári minőségében a teológiai és a humán tudományok szakkönyveinek beszerzését, feltárását és szolgáltatását végzi, továbbá muzeális értékű állományrészének megőrzését, korszerű feldolgozását és hozzáférhetővé tételét biztosítja az oktatás és tudományos kutatás számára.

Munkáját a könyvtári hálózattal együttműködve, a 21. század technológiájának és használói igényeinek megfelelően (informatikai fejlesztések, helyben hozzáférhető teljesszövegű szakadatbázisok), a Ráday Gyűjtemény céljai iránt elkötelezett munkatársak alkalmazásával végzi.