Megvásárolható kiadványaink

Forgács Gyulától Deme Lászlóig

Megvásárolhatóak a könyvtárban személyesen vagy megrendelhetőek postai utánvéttel:
Orosz Anna gyujtemeny@rgy.hu

Forgács Gyulától Deme Lászlóig.
Dokumentumgyűjtemény a péceli református egyházközség 20. századi történetéhez. Szerk. és jegyzetek: Molnár Sándor Károly. Bp., Ráday Gyűjtemény, 2017.

1000 Ft

A forrásdokumentumok a 19. század végétől a 20. század közepéig nyújtanak tablót és fontos történeti adalékokat Pécel református gyülekezetére vonatkozóan.

Koczó József: A helvét hitvallás Palócföldön, Bp. Ráday Gyűjtemény, 2017.

Koczó József: A helvét hitvallás Palócföldön, Bp. Ráday Gyűjtemény, 2017.

1500 Ft

A kötet a ma már nem létező Drégelypalánk Református Egyházmegye teljességre törekvő, adatgazdag monográfiája.

Berecz Ágnes: „Semmi újságot írni nem tudok”

Berecz Ágnes: „Semmi újságot írni nem tudok” Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalin levelezése, Bp. Ráday Gyűjtemény–Balassi Kiadó, 2016.

1500 Ft

Ráday Gedeonné Szentpéteri Katalinnak (1720-1779) a családi levelezésben fennmaradt anyagából közöl bőséges válogatást a kötet. A modern átírásban olvasható levelekben feltárul az olvasó előtt a 18. századi hétköznapi élet.

Szatmári Judit: A református egyház a neoabszolutizmus éveiben

Szatmári Judit: A református egyház a neoabszolutizmus éveiben, 1849–1860. Bp., Ráday Gyűjtemény, 2015.

1500 Ft

A modern, polgári Magyarország formálódásának évtizedét teszi vizsgálódás tárgyává a kötet, a protestáns egyházakkal folytatott politikára összpontosítva. (Szatmári Judit doktori disszertációjának kiegészített változata.)

Exodus’51. Kőrössy József és Kotsis István naplói, Bp., Ráday Gyűjtemény, 2015.

Exodus’51. Kőrössy József és Kotsis István naplói, Bp., Ráday Gyűjtemény, 2015.

1500 Ft

1951 nyarán állami nyomásgyakorlás következtében bezárták a Sárospataki és Pápai Teológiai Akadémiát. A sárospataki diákok, akiknek a döntés következtében Debrecenben kellett folytatni a tanulmányaikat, 1951 őszén visszaszöktek Sárospatakra, hogy újraindítsák a pataki teológiát. A kötet a két szervező naplóját közli, kiegészítve más hivatalos dokumentumokkal és jegyzetapparátussal.

A történelem mint hivatás. A Benda-emlékkonferencia előadásai, Bp. Ráday Gyűjtemény–Balassi Kiadó, 2015.

A történelem mint hivatás. A Benda-emlékkonferencia előadásai, Bp. Ráday Gyűjtemény–Balassi Kiadó, 2015.

800 Ft

A kötet a 2013-ban megrendezett Benda-emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változatát adja közre.

A Ráday-család a magyar kultúrában. 300 éve született Ráday Gedeon, Bp., Ráday Gyűjtemény, 2014.

A Ráday-család a magyar kultúrában. 300 éve született Ráday Gedeon, Bp., Ráday Gyűjtemény, 2014.

800 Ft

A kötet a 2013-ban megrendezett jubileumi konferencia előadásainak szerkesztett változatát adja közre.

Reneszánsz kaleidoszkóp. A Ráday Gyűjtemény és a Károli Gáspár Református Egyetem

Reneszánsz kaleidoszkóp. A Ráday Gyűjtemény és a Károli Gáspár Református Egyetem 2008. május 7-én rendezett konferenciájának előadásai, Bp. Ráday Gyűjtemény–Fekete Sas Kiadó, 2009.

500 Ft

Az előadások körképet kívánnak adni a reneszánsz korának irodalmi, művészeti, művelődéstörténeti tematikájából.

Régebbi, még kapható kiadványaink:

A Ráday Könyvtár 18. századi története

Segesváry Viktor: A Ráday Könyvtár 18. századi története
361 p. Bp. 1992

500 Ft

A monográfia a könyvtár máig a legteljesebb, levéltári kutatásokon alapuló történeti összegzését nyújtja.

Fő fejezetek: A Rádayak; A könyvtár Ráday Pál korában;
A könyvtár Ráday Gedeon korában;
A Rádayak gazdasági helyzete és a könyvtár fejlesztése;
A könyvtár külső képe; A könyvtárkölcsönzései;
Epilógus.

[Benda Kálmán:] Ráday Pál iratai 1709-1711
117 p. Bp. 2003  

900 Ft

A Ráday Pál iratai I. és II. kötete 1955-ben és 1960 jelent meg. E két kötet – amelynek szerkesztése Benda Kálmán vezetésével és döntően saját kutatómunkája alapján folyt – 1709-ig adta közre Rákóczi Ferenc diplomatájának, a kancelláriavezető Ráday Pálnak levéltárakban fennmaradt iratait. A tervezett III. kötet Benda Kálmán életében már nem jelent meg. Kiadványunk a tudományos hagyatékban fennmaradt dosszié anyagát tartalmazza. Sajnos, ez csupán töredék; de még ebben a formájában is jelentékenyen kiegészíti a korábbi kötetek forrásanyagát.

A Ráday Gyűjtemény Évkönyvei

A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. III. Bp. 1984  –  500 Ft
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. IV-V. Bp. 1986  –  500 Ft
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. VI. Bp. 1989  –  500 Ft
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. VII. Bp. 1994  –  500 Ft
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. VIII. Bp. 1997  –  500 Ft
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. IX. Bp. 1999  –  500 Ft
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. X. Bp. 2002  –  1000 Ft
A Ráday Gyűjtemény Évkönyve. XI. Bp. 2005  –  1000 Ft

Az Évkönyvben elsősorban protestáns, vagy protestáns nézőpontból fontos egyháztörténeti tanulmányokat közlünk; emellett művelődéstörténeti, történeti, néprajzi vagy irodalomtörténeti tárgyú írásokat, forrásközléseket is közreadunk.

Lázár Andor: Visszaemlékezéseim
527 p. Bp. 1995

800 Ft

Lázár Andor a Gömbös-kormány igazságügyi minisztere volt. Olvasmányos emlékirata szubjektív szemszögből láttatja nemcsak saját pályafutását, de a 20. század első felének politikai, gazdasági eseménytörténetét is.

Lábadi Károly: Istennek hajlékai a Drávaszögben
126 p. Bp. 1994.

300 Ft

A fotókkal illusztrált kötet a következő drávaszögi településeket ismerteti: Vörösmart, Csúza, Hercegszöllős, Sepse, Ko, Karancs, Laskó, Várdaróc, Kopács, Bellye.

A bemutatás a templomokra összpontosít; forrásadatokat és irodalomjegyzéket is közöl.

Marosvásárhely és vártemploma
Szerk.: Medvigy Endre
456 p. Bp. 1990

350 Ft

A fotókkal illusztrált kötet válogatott tudományos és szépirodalmi írásokat, műrészleteket tartalmaz Marosvásárhely múltjával kapcsolatosan.
Fő tartalmi egységek: Marosvásárhely múltjából; Erős vár; Marosvásárhelyi gondolatok; 1848 forradalmától a közművelodési ház felépítésééig; A képtár és a marosvásárhelyi festőtriász; Zord idő; Hamu és lélek; Marosvásárhelyi változások

Ötszáz éves a kolozsvári Farkas utcai templom
81. p. Bp. 1986

300 Ft

Emlékkötet a templom építéstörténetéről; szellemi kisugárzásáról. Angol és román nyelvű összefoglalóval, fotó- és metszetillusztrációkkal.

További kiadványok:

Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. XVI. Bp. 1990.  –  150 Ft

Kultsár György: Az halálra való készöletrol.; Alsólindva 1573. Bp. 1990  –  150 Ft

Magyar Protestáns Egyháztörténeti Adattár. XVII. Bp. 1993.  –  150 Ft

Rácz Erzsébet: Feljegyzések a vihar kapujában. Emlékezés Tildy Zoltánra. Bp. 1995  –  600 Ft

Jeruzsálem. Tanulmányok egy kiállításhoz. Bp. 1997.  –  200 Ft